Verandering

25 juli 2017 Door cyrilvanos
Verandering
Het enige constante in het leven is de verandering.
We proberen wel een weg uit te stippelen en
plannen te maken die voor een heel leven gelden.
Toch is de verandering de basis van het leven.
Niets blijft wat het is.
Velen van ons verzetten zich en willen dat
alles gelijk blijft omdat dit een overzichtelijkheid
met zich meebrengt een bepaalde rust.
Toch is die rust maar schijn.
De ware rust vind je in jezelf, in het meedeinen
op dat wat is en op dat wat zich ontvouwt.
Schuld en controle zijn tekenen van verzet
tegen dat, wat zich nieuw wil aandienen.
Het is het ego dat zich verzet tegen
een eeuwigdurende stroom van leven
wat zich steeds opnieuw wil vormgeven.
Jij bent de schilder die het doek verft,
de vraag is alleen of jij je bewust bent
van het feit, dat jij aan het kleuren bent met je penselen.
Ben je een bewuste schilder die het schilderij van
binnenuit tot stand laat komen?
Of ben je een onbewuste schilder die
de opdrachten uitvoert die buiten je
van je worden verwacht?
Vele veranderingen volgen elkaar op.
En het lijkt wel alsof de tijd versnelt.
We ontvangen steeds meer kleuren om mee
te schilderen en het bevindt zich allemaal in je.
Accepteer de wirwar van gevoelens,
geef ze vorm in je schilderij.
Wie wil je zijn en wat wil je doen ?
Het is lang geleden dat we zo dicht bij ons Thuis
konden komen, dus ja, je mag eerst wennen.
Het voelt anders en het is anders.
Word een bewuste schilder van je leven.
Ontdek de nieuwe kleuren en stel je in
op de verandering.
Uit het boek : Lichtflits, in jou